top of page

Festviteten, Sørumsand

 

Den uoffisielle starten på Festiviteten har antakelig foregått ved at en del personer på Sørumsand har snakket sammen om stedets fremtid, og besluttet at stedet må skaffes et forsamlingslokale.

 

Den offisielle starten på Teten var at det ble inngått en kjøpekontrakt den 14.03.1930 mellom Johan Holter som selger og Palmer Egeberg og Sigurd Hole på vegne av Teten, som kjøper av tomt til festlokale.

 

Kjøpesummen var kr. 2.400,-.

 

Den videre saksgangen var at det ble holdt en skylddelingsforretning den 30.06.1930 og skjøtet ble tinglyst 19.07.1930.

 

Nå var tomta kjøpt inn og det videre arbeidet startet.

 

Den 20.05.1935 ble det holdt konstituerende generalforsamling i A/S Sørumsand Festivitetslokale.

 

I generalforsamlingen ble det blant annet vedtatt vedtekter – hvor formålet klart går frem: Aksjeselskapets formål er å bygge og drive et møte-, kultur og festlokale på Sørumsand.

 

Til byggekomite ble valgt de samme personer som har fungert som foreløpig byggekomite:

Sigurd Hohle, Palmer Egeberg, Sverre Zachariassen, Peter Fonneløp, Ole Nafstad og H. Hertzenberg.


Den foreløpige byggekomite la frem planer for byggingen. Planene ble enstemmig vedtatt.

 

Det ble i stiftelsesmøtet også tatt opp spørsmål om Sørumsand og Omegn Vel skulle få bygge bad i kjelleren. Mot en stemme ble det besluttet å la vellet få bygge bad i kjelleren mot at de betalte en sum ”en gang for alle på kr. 2.500,-” til Festiviteten.

 

Sørumsand Sangforening fikk rett til å avholde sangøvelse i Festiviteten gratis en gang pr. uke i 15 år og til å avholde 3 fester årlig.

 

Sørumsand Vel fikk holde sine spilleaftener i lokalet for en avgift på kr. 30 for lørdags- og søndagsaftener og kr. 20 for enkelte aftener.

 

Det var et imponerende stort bygg som ble satt opp – nesten 300 kvadratmeter grunnflate med full kjeller og 2 etasjer, til sammen 900 kvadratmeter forsamlingslokale.

 

Den store sal i 1. etasje ble foruten til selskaper, revyer m.m. også benyttet til kinolokale. Den gamle billettluken er beholdt og kan sees den dag i dag.

 

I andre etasje var det foruten peisestue og spisesal også leilighet til vaktmester/husøkonom, som sto for driften av huset.

 

I 1951 ble det laget et tilbygg for maskinrom for kinomaskinene.

 

I 1966 ble det installert oljefyringsanlegg.

 

Det er blitt installert kjølerom i tilknytning til kjøkkenet.

 

I 1983 ble aksjeselskapet endret til andelslag, slik at det ble hetende: A/L Sørumsand Festivitetslokale.

 

I nyere tid har det ikke vært ansatt husøkonom og det har vært styret i andelslaget som også har fungert som husstyre og stått for driften av huset. Det vil si både den daglige utleie, samt løpende vedlikehold og større oppussinger. Alt er gjort i form av dugnader, hovedsakelig fra styremedlemmene, men ved større oppussinger har det også vært med bistand fra adskilling mange personer på Sørumsand.

 

Huset er benyttet til kino, revyer, brylluper, konfirmasjoner, begravelser, rettsmøter, folkemøter, små møter, store og små fester, bursdagslag, vel fester, bingo, treningssenter, danseskole, konserter osv. osv.

 

Festiviteten har gjennom tidene vært gjenstand for flere større oppussinger både utvendig og innvending.

 

I slutten av 90 årene var huset ganske nedslitt og det trengte sårt til rehabilitering på de fleste områder.

 

Det ble den 20.10.1999 avholdt et åpent møte med fullsatt sal hvor det ble stilt spørsmål om Teten skulle selges og rives eller om befolkningen ønsket at Teten skulle bestå. Det var klar tale fra de ca 80 fremmøtte om at Teten skulle bestå og i løpet av møtet ble det sendt rundt en hatt hvor det ble samlet inn over 3.000 kroner i startkapital til rehabilitering, samt en dugnadsliste med mange navn som var villige til å stille opp.

 

Styret fikk dermed klar melding om at folk ønsket å være med på dugnader for å pusse opp teten.

 

Det ble etter dette lagt fram en plan for rehabilitering av huset.

 

Det ble søkt kommunen om pengemidler og lagt opp til en utstrakt dugnadsvirksomhet.


I perioden fra og med år 2000 og til og med 2004 ble huset betydelig opprustet med blant annet følgende:

 

 • Nytt tak

 • Utvendig maling

 • Maling av vinduer både utvendig og innvendig

 • Utskifting av gammel fyrkjele, boring etter grunnvarme og installasjon av varmepumpe

 • Innvendig maling

 • Oppsussing av gulvbelegg i peisestue

 • Nye stoler og bord i peisestue

 • Nytt gulvbelegg i spisesal i andre etasje

 • Nytt gulvbelegg i store sal, samt gang og trapp

 • Ny belysning i 1. og 2. etasje

 • Nye toaletter i kjeller

 • Nye brannsikre dører i en del av huset

 • Nye stoler

 • Nye gardiner

 • Oppussing av kjøkken

 • Nytt servise med tallerkener, glass, bestikk mv.

 • Sceneteppe og scenebelysning

 

Samlet rehabilitering kom på ca 3,5 mill kroner, hvorav Sørum kommune ga et tilskudd på 2,1 mill. kroner.

Etter endring av vedtektene ble det i 2003 åpnet for salg av nye andeler, noe som bidro til finansiering av rehabiliteringen.

 

I 2009 ble huset brannsikret med automatisk varslingsanlegg og med direkte melding til brannvesenet.

I lokalene etter det gamle folkebadet i kjelleren har Grende Husflidslag i mange år hatt, og har fortsatt, sine lokaler hvor de driver sine medlemsaktiviteter.

 

I dag er det fortsatt styremedlemmene som står for den daglige drift av Festiviteten.

bottom of page