top of page

Jubileumsutstillingsrevy høsten 1958 - ”Fra spøk til side”

I Festiviteten, Sørumsand lørdagene 1., 8., 15., 22. og 29. november 1958, alle kvelder kl. 20.30.

Arrangør: Sørumsand IF, den dramatiske gruppa.

Instruktør: Kjell Mobæk. Dekorasjoner: Arvid Aasen. Musikk: Klaus Berntsens revyorkester.
Den dramatiske gruppas styre: Thorolf Smedheim, formann. Åshild Hohle, kasserer.
Inger Langeland, sekretær. Halvdan Fossum, tekn.leder.

 

De store problemene - Med Einar Hauge, Sven Aslaksen, Rolf Nicolaysen, Erik Nygård:

Scene: Friluftsrestaurant.
Personer: ordfører Torp og varaordfører Hellerud, Sørum. Ordfører Amundsen og varaordfører Langeland, Blaker.

(Torp og Hellerud kommer inn)
Torp: Jeg syns vi skulle sette oss her jeg, Hellerud, og hvile ut litt. Det er ganske slitsomt å gå slik rundt på en utstilling og bese seg. Vi kunne jo bestille to halvlitere Hellerud bokk og småprate litt.
Hellerud: Jeg syns du skulle være glad over at noen turde være tilstede ved den bokkøl-voteringen, jeg, hadde alle stikki av, hadde det ikke blitt noe herredstyremøte.
Men se, der kommer jo våre kolleger fra Blaker også, både Amundsen og Langeland.
(De to kommer inn på scenen. Det håndhilses og utveksles vanlige bemerkninger.)

Torp (til serveringsdamen): La oss få fire Helle…hm..fire halvlitere bokk.
Amundsen (bryter inn): Takk ikke bokk til meg…
Serveringsdamen: Hva skal det da være?
Amundsen: La meg få et glass Blaker-vann, hvis De kan skaffe det. Eller en selters.
(De fire lar så falle noen alminnelige bemerkninger om været osv. til Torp bryter inn)
Torp: Ja, og så har jo Schei-komitéen kommet med sin innstilling da. Jeg synes det ville være synd om vi mistet Sørumsand, så mye som vi har ofret på stedet. Og innstillingen er vel drøftet like mye i Blaker som her i Sørum?
Amundsen: Det er den, men jeg syns ikke de virkelig store problemene er ofret tilstrekkelig oppmerksomhet.
Torp: Helt enig. Det gjelder å få avgjort alle ting til den den nye felleskommunens beste. For det blir vel hel sammenslåing.
Langeland: Dere mener skatteprosent og nytt administrasjonsbygg og slikt…?
Amundsen (foraktelig): Skatteprosent…!!!
Torp (foraktelig): Administrasjonsbygg…!!! Det finns da viktigere ting enn skatteprosent og administrasjonsbygg.
Amundsen: F. eks. hva den eventuelle nye kommune skal hete.
Torp (griper sjansen, blir ivrig): Ja, det er et meget viktig spørsmål. Hverken Sørum eller Blaker vil jo dekke helt, og Sørumsand kan ikke komme på tale. Da vil sandværinga bli enda høyere på pæra enn de er fra før. Og får de administrasjonsbygget også da, så… så… er det bare framhaldsskolen igjen til meg.
Hellerud (bryter inn): Ja, åsså gamlehjemmet.

Torp (fortsetter): Det riktigste må være å kalle den nye kommunen opp etter en stor personlighet, en som virkelig har betydd noe for distriktet. Da har vi mange kjente menn fra baroniet Sudrheim i middelalderens Sørum. Jeg tror imidlertid at det er mer hensiktsmessig å få et navn som har tilknytning til nåtiden, og jeg er tilbøyelig til å velge Torp kommune, ganske enkelt. Når jeg går inn for det, er det fordi navnet er lett å skrive, lett å huske. Meget praktisk.
(De andre føler seg overrumplet, og vet ikke riktig hvordan saken skal gripes an.)
Amundsen (kremter forsiktig flere ganger): Ja…det er ikke det at jeg prinsipielt har noe i mot navnet. Det kan nok være brukbart til litt av hvert… Studerer vi geografien, ser vi imidlertid at det er langt andre navn som blir brukt på landdistrikter. Vi har f. eks. Frans Josefs land, Amundsen Bay osv. Jeg vil foreslå en sammentrekning av disse navnene til Josef Amundsens bygd.
Langeland: Det blir jo en nokså lang kommune dette her. Kan vi ikke kalle ’n Langeland, kort og godt?
Hellerud: Det syns jeg verken var kort eller godt. Jeg syns heller vi skulle nytte høvet til å presisere at det ikke var så farlig med det bokkølet, og derfor kalle kommunen for Bayern. Det er et kjent geografisk navn.

(Nå kommer serveringsdamen inn med bestillingen. Alle tør opp, og stirrer til hun er forsvunnet.)
Torp: Nei, nå ofrer vi oss for bokk’en, og lar navn være navn. Det finns da hyggeligere ting å snakke om. (Alle er enige, og ser langt etter damen i det hun forsvinner.)
Amundsen (kan ikke slippe emnet): Men hvem blir kommunekontorsjef, mon tro?
Langeland: Jeg foreslår Flaamo.
Torp: Jeg foreslår Lindbäck. Han er en meget dyktig kontorsjef. Ja, han er så dyktig at han nesten er litt av en ordfører.
Hellerud: Flaamo, skulle ikke han passe bedre til likningssjef – med det navnet?
Langeland: Men de to likningssjefene vi har nå da?
Torp (utfordrende): Er det noen som vil foreslå noen???
Amundsen, Langeland, Hellerud etter tur: Nei…
Torp (forandrer samtaleemne): Men det er jo andre problemer som oppstår også. Vi blir jo nå godt forsynt med pleiehjem – Sørum har jo et meget sentralt et, og Blaker har kjøpt nytt – men vi trenger vel heretter bare én kommunal pleiehjemsbestyrer…???
Amundsen: Den saken tror jeg lett vil ordne seg, for der har vi i Blaker en overraskelse i bakhånd…
(Så følger en pause med kremting og andre tegn på at mange har noe de skulle ha sagt, men ingen vil begynne, og ingen vet hvordan de skal begynne.)

Amundsen (bryter tausheten): Men så var det det STORE problemet da…
Torp: Ja, det er sikkert (sukker tungt).
Amundsen (med vekt): Ja, det kan jo ikke få blitt mer enn én.
Torp (bedrøvet): Nei, vi får vel ikke lov begge to…
Hellerud: Begge to?? Det er da flere å velge mellom.
Langeland: En ny kommune krever ny ordfører.
Hellerud: En som får dobbel kommune å styre, bør være en som er seg sin dobbelstemme bevisst.
(Etter hvert blir stemningen litt amper.)
Amundsen: Tidligere stemmetall tyder på at Arbeiderpartiet iallfall får ordføreren. Blir det ikke meg, forlanger jeg å bli titulert fhv. ordfører av min …hm…etterkommer.
Torp: Og jeg forlanger å få bruke den gamle ordførerstorlen min fra Nordli…

(Serveringsdamen kommer inn og skrur på radioen.)

…lettere utover dagen. Dette var værmeldingene. Over til Oslo.
Oslo – med dagsnytt i alt vesentlig fra NTB. I ”Aktuelt” etter dagsnytt har vi i dag ei reportasje fra jubileumsutstillingen ”Fra spøk til side” som SIFs dramatiske gruppe har skipa til på Sørumsand i disse dager.
- Den endelege avgjerda for kommuneinndelinga i Akershus vart teken i dag, og resulterte i at tilhøva i Sørum vert uendra. Forutsetnaden er berre at kommunen reiser eit administrasjonsbygg på Sørumsand, og flytt pleieheimen nærare folk…

Blir avbrutt av Torp, som roper: Alt i orden, vi bygger i mårra!!!

 

bottom of page